ŠK Český Brod

Krasohled českobrodského šachu III: Valná schůze

Na valné schůzi 11. března byli zvoleni J. Růžička st. starostou, E. Černý místostarostou, G. Šorm jednatelem, K. Kubička pokladníkem, E. Kolář zapisovatelem, J. Fereš správcem domu, K. Skalický a J. Třmínek náhradníky a V. Parma a J. Kafka revizory.
(Text převzat z práce Jana Fialy "Historie šachu v Českém Brodě")